• Lorem ipsum

Aan de informatie op deze website, www.printjefeestje.nl, kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Gebruik maken van onze informatie doe je voor eigen rekening en risico. Ondanks dat Print je Feestje zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de teksten kan Print je Feestje niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de geboden informatie. Print je Feestje aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op zowel de website alsmede in onze producten en te downloaden bestanden.

Print je Feestje aanvaard geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of gebruik van deze website, het downloaden of gebruik van bestanden/software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Het auteursrecht op deze website ligt bij Print je Feestje. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Print je Feestje.